Mærk dig selv - Certificeret Rosenterapeut Gisela Christiansen
 
Jeg er fascineret af metodens enkelhed, og dens direkte og naturlige tilgang til vores kerne som mennesker. Jo mere jeg beskæftiger mig med metoden, desto mere ydmyg bliver jeg over for kroppens og bevidsthedens visdom.
 
I mit arbejde forundres jeg til stadighed over den forandring, som Rosenmetoden åbner op for ved den blide, lyttende og bevidstgørende berøring, der er essensen i metoden.
 
Jeg valgte først og fremmest denne metode, fordi den arbejder med "det som er", lige her og nu, uden systemer og facitliste; og fordi den er dejlig fri for "guru-isme".
 
Efter fire års uddannelse og to års praktikperiode, blev jeg certificeret. Praktikperioden omfattede 350 behandlinger, samt en lang række egenbehandlinger og supervisioner. Igennem hele forløbet blev jeg fulgt af to vejledere.
 
For at holde mig ajour med udviklingen, deltager jeg løbende i efteruddan-nelseskurser og modtager egenbehandlinger. Jeg støtter udviklingen af den nye Rosenskole i Danmark, er medlem af en erfa-gruppe og af Foreningen af Danske Rosenterapeuter.
Website Builder provided by  Vistaprint